فارسی | کوردی


پولیتیا نامی است که در میانه‌ی دو قطب روابط نظام‌یافته‌ی میان جوامع انسانی و مبارزه برای کسب قدرت در وضعیت جنگی همه با همه در نوسان است. اما در میانه‌ی این دو قطب، پولیتیا از موضعی پی‌گیری شده است که فارغ از موازنه‌ی سود و زیان، دغدغه‌ی تبیین چگونگی توزیع خیرهای عمومی و متوازن ساختن سهم شهروندان را در امور جمعی و تعیین ذی‌حق بودن آنان را در اجتماع در کانون نگاه‌های خود می‌نشاند. چنین آغازگاهی دست‌یابی به امنیت، عدالت و پیشرفت را به عنوان بخشی از خیرهای سیاسی، در نتیجه‌ی مواجهه با فقدان در کانون خود قرار می‌دهد. اما تعیین چنین آغازگاهی دلالتی است بر دو مفهوم نظریه‌ساز در سیاست؛ یعنی فقدان و بحران که خود را در انحلال امر سیاسی- به معنای مذکور- به نمایش می‌گذارد. فقدان در این معنا دلالتی است بر سیاست در مقام اشاره به انسانی که تنها از مجرای سیاست می‌تواند واجد حقوق برابر شناخته شود؛ اما در عرصه‌ی واقع هم سیاست دچار انحلال و هم نیز حقوق در غیاب است. فقدان حقوق و انحلال امر سیاسی به بحرانی منجر می‌گردد که می‌تواند خود را در وجوهی متکثر از فساد سیاسی، ورشکستگی اخلاقی گرفته تا معضله‌ی هویت، بحران اقتدار و مشروعیت بازنمایی کند. در چنین گره‌گاهی است که پولیتیا در مقام نامی دیگر، یعنی نظر کردن در سیاست-تیورین- تولد می‌یابد. از این منظر، پولیتیا نظر کردن در سیاست را نه در جای-گاه نقطه عزیمتی از هست‌ها به باید‌ها، بلکه در مقام تبدیل حقیقت‌های نظری به کاربردهای عملی می‌داند تا آیندگان نگویند که ما چنان با سکوت از کنار فقدان و بحران‌ها گذشتیم که گویا این دوره رویایی بیش نبوده است.

 • مقالات می بایست در برگیرندۀ عنوان مقاله، چکیده، کلید واژگان، مقدمه، متن اصلی، نتیجه‌گیری و منابع باشند.
 • مقالات به صورت همتاخوانی (peer review) و با ارزیابی دو صاحب نظر در حوزه ی مربوطه منتشر می شوند.
 • مقاله ارسالی در حدود 3000 تا 4500 واژه باشد.
 • مقاله با نرم افزار Word تایپ شده و به آدرس ایمیل publish@politeiajournal.com ارسال شود.
 • تنها مقاله هایی قابل بررسی‌ می باشند که هم‌زمان به دیگر مجلات و یا نشریه‌ها فرستاده نشده باشند و نویسنده متعهد به نشر آنها در جای دیگر نباشد. بدیهی است پس از تصویب، حق چاپ مقاله برای این مجله محفوظ است.
 • در زمان ارسال مقاله، طبق خانه های مشخص شده در سامانه، مشخصات نویسندگان و و راه‌های تماس با نویسنده مسئول مکاتبات درج گردد.
 • نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به همراه آدرس ایمیل در زیر عنوان مقاله ذکر شود.
 • معادل انگلیسی نام‌ها و اصطلاحات مهجور و تخصصی با درج شماره در پاورقی درج شود.
 • پی نوشت ها به صورت عبارت توضیحی با درج شماره در پاورقی هر صفحه آورده شوند.
 • مجله در تلخیص و ویرایش مقالات آزاد است.
 • برای درج منابع و ماخذ، هر چند بهتر است که از نرم افزار اندنوت EndNote استفاده شود، اما در صورت انجام آن به شیوۀ سنتی، می توان از الگوی زیر پیروی کرد:
 • برای ارجاعات، هر منبع به صورت خلاصه درون پرانتز (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: شماره صفحه) در متن مقاله قرار گیرد: «مثال: (نام نویسنده: 1396، 40-38)» و به صورت پایان‌ ارجاع نویسی در پایان مقاله زیر عنوان منابع با جدا کردن منابع فارسی و منابع انگلیسی به ترتیب حروف الفبا بیاید:
 • در مورد کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار)، عنوان کتاب،‌ نام و نام خانوادگی مترجم، محل نشر: ناشر،‌ نوبت چاپ.
 • در مورد مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام و نام خانوادگی مترجم،‌  نام مجله، دوره انتشار، شماره مجله، فصل انتشار، شماره صفحات مقاله در مجله.
 • در مورد سایت و دیگر منابع الکترونیکی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (انتشار یا تاریخ دسترسی)، «عنوان مطلب»،‌ نام مترجم، نشانی سایت یا منبع الکترونیکی.
 • در مورد منابع انگلیسی و زبان‌های دیگر نیز به همین ترتیب در مورد کتاب، مقاله، سایت و دیگر منابع الکترونیکی عمل گردد.

 

 

 

نویسنده : politeia journal
بدون ديگاه

با عرض پوزش، فرم دیدگاه در حال حاضر بسته است.