فارسی | کوردی


پولیتیا نامی است که در میانه‌ی دو قطب روابط نظام‌یافته‌ی میان جوامع انسانی و مبارزه برای کسب قدرت در وضعیت جنگی همه با همه در نوسان است. اما در میانه‌ی این دو قطب، پولیتیا از موضعی پی‌گیری شده است که فارغ از موازنه‌ی سود و زیان، دغدغه‌ی تبیین چگونگی توزیع خیرهای عمومی و متوازن ساختن سهم شهروندان را در امور جمعی و تعیین ذی‌حق بودن آنان را در اجتماع در کانون نگاه‌های خود می‌نشاند. چنین آغازگاهی دست‌یابی به امنیت، عدالت و پیشرفت را به عنوان بخشی از خیرهای سیاسی، در نتیجه‌ی مواجهه با فقدان در کانون خود قرار می‌دهد. اما تعیین چنین آغازگاهی دلالتی است بر دو مفهوم نظریه‌ساز در سیاست؛ یعنی فقدان و بحران که خود را در انحلال امر سیاسی- به معنای مذکور- به نمایش می‌گذارد. فقدان در این معنا دلالتی است بر سیاست در مقام اشاره به انسانی که تنها از مجرای سیاست می‌تواند واجد حقوق برابر شناخته شود؛ اما در عرصه‌ی واقع هم سیاست دچار انحلال و هم نیز حقوق در غیاب است. فقدان حقوق و انحلال امر سیاسی به بحرانی منجر می‌گردد که می‌تواند خود را در وجوهی متکثر از فساد سیاسی، ورشکستگی اخلاقی گرفته تا معضله‌ی هویت، بحران اقتدار و مشروعیت بازنمایی کند. در چنین گره‌گاهی است که پولیتیا در مقام نامی دیگر، یعنی نظر کردن در سیاست-تیورین- تولد می‌یابد. از این منظر، پولیتیا نظر کردن در سیاست را نه در جای-گاه نقطه عزیمتی از هست‌ها به باید‌ها، بلکه در مقام تبدیل حقیقت‌های نظری به کاربردهای عملی می‌داند تا آیندگان نگویند که ما چنان با سکوت از کنار فقدان و بحران‌ها گذشتیم که گویا این دوره رویایی بیش نبوده است.

1 روشنفکران و دموکراسی

صفحه 13-1

آزاد حاجی آقایی

لطفا جهت دانلود مقاله کلیک کنید.

—————————————-

2 نخبگان سیاسی و گفتمانهای رقیب گذار به دموکراسی در ایران

صفحه 25-14

رامین مفاخری

لطفا جهت دانلود مقاله کلیک کنید.

—————————————-

کُردها، دمکراسی و اهمیت گُذار سیاسی: نگاهی به امکان یا امتناع دمکراسی در ایران

صفحه 35-26

فرهاد امین پور

لطفا جهت دانلود مقاله کلیک کنید.

—————————————-

4 ناسیونالیسم و دموکراسی در تجربەی مدرنیته ایرانی

صفحه 46-36

محمد حقمرادی

لطفا جهت دانلود مقاله کلیک کنید.

—————————————-

5 پروسه ناسیونالیسم و نقش آفرینی روشنفکران و نیروهای سنتی در کردستان

صفحه 56-47

رزگار برفروخت

لطفا جهت دانلود مقاله کلیک کنید.

—————————————-

الگوی مناسب دموکراسی و حقوق اقلیت های ملی

صفحه 72-57

داریوش پیری

لطفا جهت دانلود مقاله کلیک کنید.

—————————————-

ایران و امکان های گفتگو در عرصەی عمومی

صفحه 83-73

جلال رحمانی

لطفا جهت دانلود مقاله کلیک کنید.

—————————————-

8 روشنگری های متنوع 

صفحه 103-84

جیمز تالی 

مترجم: جلال حاجی زاده

لطفا جهت دانلود مقاله کلیک کنید.

—————————————-

اصل تعیین سرنوشت و اخلاق جدایی 

صفحه 116-104

مارگارت مور

مترجم: سامان رشیدی

لطفا جهت دانلود مقاله کلیک کنید.

—————————————-

  فایل کامل نسخه فارسی شماره یکم مجله پولیتیا

صفحه 119-1

لطفا جهت دانلود فایل کلیک کنید.

نویسنده : politeia journal
بدون ديگاه

با عرض پوزش، فرم دیدگاه در حال حاضر بسته است.